Bill Gates tiết lộ lý do Warren Buffett là nguồn hỗ trợ vô giá trong lúc sự nghiệp của ông ở thời kì khủng hoảng – Ảnh 1.

photo1561777230867-1561777231140-crop-1561777264144505033393
2019-dsc3090-min-15617835387381168964839-81-0-1331-2000-crop-1561783552691-636974069019218750

Recent Posts