Chuyện của thằng bán vé số

2531
Chuyện của thằng bán vé - Tony Buổi Sáng

Hồi khoảng các năm về trước, Các bạn cứ khinh mình không biết làm gì và các bạn luôn nói là mình không bao giờ làm ăn khá lên nổi tất cả lĩnh vực, làm cái gì cũng sẽ thất bại không thành công.

Trong mắt các bạn, mình chả là cái gì cả…
Và còn bây giờ?

Chuyện của thằng bán vé số
Chuyện của thằng bán vé – Tony Buổi Sáng

Oke mình tự nghĩ sao các bạn không làm nghề thầy bói luôn đi 😭😭. Giờ ngày nào cũng chỉ cầm xắp vé số đi bán dạo và giấy dò 😭😭

Chuyện của thằng bán vé số

Tony Buổi Sáng Keywords Google

Chuyện của thằng bán vé số

Tony Buổi Sáng Blog

Tony Buổi Sáng Tnbs

Fanpage Tony Buổi Sáng

Tony Buổi Sáng là ai ?

Tony Buổi Sáng – Chuyện của thằng bán vé số