Home Khách mua điện thoại Samsung S9 nhưng nhận được hộp không: Shop “tố” Sendo làm ăn vô trách nhiệm, Sendo yêu cầu bằng chứng Khách mua điện thoại Samsung S9 nhưng nhận được hộp không: Shop “tố” Sendo làm ăn vô trách nhiệm - Ảnh 1.

Khách mua điện thoại Samsung S9 nhưng nhận được hộp không: Shop “tố” Sendo làm ăn vô trách nhiệm – Ảnh 1.

Khách mua điện thoại Samsung S9 nhưng nhận được hộp không: Shop “tố” Sendo làm ăn vô trách nhiệm, Sendo yêu cầu bằng chứng
sendo-co-tot-khong-1561786591414258992162-crop-1561786602832140196943
Khách mua điện thoại Samsung S9 nhưng nhận được hộp không: Shop “tố” Sendo làm ăn vô trách nhiệm – Ảnh 2.

Recent Posts