melissa-1561783819033269034069-crop-15617838406041208476027

Smartphone đang “giết” bạn từng ngày, theo đúng nghĩa đen – Ảnh 3.
Sếp nữ gốc Việt chia sẻ quy trình tuyển dụng ở Google: Chúng tôi tìm kiếm tài năng dạng thô, ứng viên giỏi xoay sở, chứ không ưu tiên kinh nghiệm – Ảnh 2.

Recent Posts