PostTitle

389

[Chuyện thương hiệu] Bí mật đằng sau sự ra đời của dòng nước hoa huyền thoại Chanel No 5 – Tony Buổi Sáng – Caphe Cùng Tony – Trên Đường Băng
Năm 1921, một nữ doanh nhân tài năng của Pháp cho ra đời một mùi hương mang tính cách mạng trong lịch sử thời trang. Gần 100 năm sau, Chanel No 5 vẫn được coi là dòng nước hoa huyền thoại của thế giới.
More info @ http://bit.ly/2Mkfr7A
Automated post from Tony Buổi Sáng – http://bit.ly/2KlVzOS
June 02, 2019 at 05:10PM