Servqual: Mô hình 5 khoảng cách để cải thiện chất lượng dịch vụ

378

Servqual: Mô hình 5 khoảng cách để cải thiện chất lượng dịch vụ

Lĩnh vực dịch vụ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các nền kinh tế. Trong đó, chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề được người sử dụng mong đợi và nhà cung cấp quan tâm nhất.

Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ 


Theo My Ngân

Doanh nhân Sài Gòn