HoREA kiến nghị vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% đến hết năm 2020

335
HoREA kiến nghị vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% đến hết năm 2020

HoREA kiến nghị vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 40% đến hết năm 2020

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có công văn kiến nghị gửi Thủ tướng và Ngân hàng (NH) Nhà nước về dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NH, chi nhánh NH nước ngoài.

Theo đó, HoREA kiến nghị tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020.

Tức thêm 6 tháng so với dự thảo; hệ số rủi ro 100% đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng đề nghị ghi rõ nội dung: Khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ của một khách hàng có giá trị dư nợ gốc từ 1,5 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng, chịu hệ số rủi ro 100% để dễ thực hiện.

Ngoài ra, thời gian qua đã xuất hiện các trường hợp tranh chấp khi mua nhà hình thành trong tương lai, có thể dẫn đến rủi ro cho NH và cho cả người mua nhà. Ví dụ, một chung cư, căn hộ chung cư được thế chấp hai lần; chủ đầu tư đã bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai cho khách hàng, rồi lại đem thế chấp mà NH nhận thế chấp không kiểm tra, không biết thông tin; chủ đầu tư đã thế chấp dự án chung cư cho NH, rồi lại bán nhà cho khách hàng mà NH nhận thế chấp không kiểm tra, không biết thông tin.

Do đó, Hiệp hội đề nghị NH, chi nhánh NH phải có giải pháp quản lý, kiểm soát việc sử dụng các khoản vay để thực hiện dự án nhà ở hình thành trong tương lai, hoặc để mua nhà ở hình thành trong tương lai; cũng như tài sản đảm bảo là BĐS hình thành trong tương lai.


Phương Nga

Theo Trí Thức Trẻ