móc cạc ra coi

Móc cạc ra coi

Móc cạc ra coi Hôm bữa Tony phải lên tivi. Cái phải quay tập dượt trước. Có 3 người, một phó giố sư tiến sũy nông hạc, một thoạc sũy...

Cách xưng hô của người làm chung

Cách xưng hô của người làm chung Lúc ở bên Mỹ, nghe Việt Kiều hay dùng từ hãng. Ví dụ một ông già nói bác có 2 đứa, thằng con...

Hào sảng là gì?

Hào sảng là gì? Hào hào sảng sảng… Nhiều bạn hỏi hào sảng là gì. Vì xưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng đơn giản là sự cho đi mà...

Làm thế nào để lấy đô la?

Làm thế nào để lấy đô la? Thống kê đến năm 2011, người tốt nghiệp ĐH cao đẳng chỉ có gần 8% (xem link ở comment)/dân số (http://lopngoaingu.com/english/study/index.php?page=Import-Export). Như vậy,...